Jan. 2022

Intervju med Ocean Space Acoustics sin Grunder i Fiskeribladet sin podcast. Hør mer om hvorfor Ocean Space Acoustics ble startet og hva som utvikles og lanseres

https://www.fiskeribladet.no/podkast/hun-har-utviklet-teknologi-som-skal-hindre-spokelsesfiske/2-1-1140575