PingMe™ gjør fiskeriet mer effektivt og profitabelt og gjør havet mer bærekraftig

PingMe™ fra Ocean Space Acoustics – Løsningen

PingMe™ er en patentert, smart og moderne løsning for lokalisering av fiskeustyr og andre objekter under vann. Den løser problemet med spøkelsesfiske og gjør samtidig fiskefartøy mer effektive gjennom å gi fiskerikritisk informasjon til fiskefartøy. PingMe™ er konstruert for å tåle de tøffe forholdene om bord i et fiskefartøy og under fiskerioperasjoner.

Se løsningen

Om Ocean Space Acoustics AS (OSAC)

Ocean Space Acoustics er en visjonær ny bedrift med utspring fra SINTEF med patentert teknologi som er basert på mange års forskning. Vår visjon er å bidra til et renere og mer bærekraftig hav og på samme tid gjøre fiskeriet mer effektivt og profitabelt gjennom å gi fiskere kritisk informasjon om fiskeriet.

Mer om oss

jul. 2024

Tech-Driven sustainability in global crab fishing

In the evolving landscape of global fisheries, the Irish snow crab fishing industry is at a crossroads. The increasing need for sustainable practices coupled with the rapid advancement of technology is reshaping the industry. This transformation is driven by environmental considerations and a focus on ensuring the industry’s longevity and economic viability. The global decline […]

mar. 2024

Navigating Towards a Sustainable Future

Our product PingMe is designed to address some of the most pressing challenges faced by marine ecosystems and the fishing industry today. The innovative solution offers a promising path to a sustainable future, balancing necessary fishing practices with the urgent need to protect our oceanic frontiers. Bridging the Gap Between Industry and Conservation The dichotomy between […]