PingMe™ gjør fiskeriet mer effektivt og profitabelt og gjør havet mer bærekraftig

PingMe™ fra Ocean Space Acoustics – Løsningen

PingMe™ er en patentert, smart og moderne løsning for lokalisering av fiskeustyr og andre objekter under vann. Den løser problemet med spøkelsesfiske og gjør samtidig fiskefartøy mer effektive gjennom å gi fiskerikritisk informasjon til fiskefartøy. PingMe™ er konstruert for å tåle de tøffe forholdene om bord i et fiskefartøy og under fiskerioperasjoner.

Se løsningen

Om Ocean Space Acoustics AS (OSAC)

Ocean Space Acoustics er en visjonær ny bedrift med utspring fra SINTEF med patentert teknologi som er basert på mange års forskning. Vår visjon er å bidra til et renere og mer bærekraftig hav og på samme tid gjøre fiskeriet mer effektivt og profitabelt gjennom å gi fiskere kritisk informasjon om fiskeriet.

Mer om oss

nov. 2023

Harnessing Real-time Data for Precise Catches

Successful fishing is as much an art as it is a science. Beyond the simple act of casting a net or line lies an understanding of the marine environment. While experience and intuition have always been the fisherman’s trusted allies, we now stand on the cusp of a new era where precision meets intuition. PingMe […]

aug. 2023

The Global Ghost Gear Initiative: Success in the Fight Against Ghost Fishing

The silent menace of ghost fishing, caused by abandoned, lost, or discarded fishing gear (ALDFG), is a persistent challenge faced by marine ecosystems across the globe. The Global Ghost Gear Initiative (GGGI) was established to tackle this issue head-on. Since its inception, the GGGI has celebrated numerous successes, showcasing a resolute commitment to making the […]