PingMe™ gjør fiskeriet mer effektivt og profitabelt og gjør havet mer bærekraftig

PingMe™ fra Ocean Space Acoustics – Løsningen

PingMe™ er en patentert, smart og moderne løsning for lokalisering av fiskeustyr og andre objekter under vann. Den løser problemet med spøkelsesfiske og gjør samtidig fiskefartøy mer effektive gjennom å gi fiskerikritisk informasjon til fiskefartøy. PingMe™ er konstruert for å tåle de tøffe forholdene om bord i et fiskefartøy og under fiskerioperasjoner.

Se løsningen

Om Ocean Space Acoustics AS (OSAC)

Ocean Space Acoustics er en visjonær ny bedrift med utspring fra SINTEF med patentert teknologi som er basert på mange års forskning. Vår visjon er å bidra til et renere og mer bærekraftig hav og på samme tid gjøre fiskeriet mer effektivt og profitabelt gjennom å gi fiskere kritisk informasjon om fiskeriet.

Mer om oss

aug. 2023

The Global Ghost Gear Initiative: Success in the Fight Against Ghost Fishing

The silent menace of ghost fishing, caused by abandoned, lost, or discarded fishing gear (ALDFG), is a persistent challenge faced by marine ecosystems across the globe. The Global Ghost Gear Initiative (GGGI) was established to tackle this issue head-on. Since its inception, the GGGI has celebrated numerous successes, showcasing a resolute commitment to making the […]

jul. 2023

Banishing Ghost Gear: A Global Effort for Ocean Conservation

Ghost fishing, a silent threat to marine ecosystems, knows no boundaries. Ocean currents can carry lost or abandoned fishing gear across vast distances, making it a global issue. For example, approximately 95% of nets that wash ashore in Australia are believed to originate from other countries, highlighting the transboundary nature of the problem. As these […]