PingMe™ fra Ocean Space Acoustics

PingMe™ er en patentert, smart og moderne løsning for lokalisering av fiskeustyr og andre objekter under vann. Den løser problemet med spøkelsesfiske og gjør samtidig fiskefartøy mer effektive gjennom å gi informasjon til skipperen, som fiskeutstyrets eksakte posisjon under fiske, inkludert dybde, strømforhold og temperatur. PingMe™ er konstruert for å tåle de tøffe forholdene om bord i et fiskefartøy og under fiskerioperasjoner

PingMe™ – Løsningen

  • En avansert lokalisering, posisjon og identifikasjon (unik ID) for å “tagge” fiskeutstyr/ objekter og gi lokasjon av utstyret under vann.
  • Gi nødvendig/kritisk informasjon under fiskeri operasjonene (lokasjon, dybde, temperatur, strøm osv.)
  • Forebygge tap av utstyr og gjøre fiskeriet mer bærekraftig og redusere spøkelsesfiske.
  • Gi tilgang til en “skyløsning” som kan settes opp slik at det deles data med andre eller bare viser data for hver eier av systemet.

Hvorfor?

  • Utstyr kan bli funnet raskere om det har forflyttet seg med strøm ol. slik at fiskerne kan spare tid på sjøen og ikke miste utstyr og fangst. Hvis utstyret ikke blir funnet kan det også bli funnet senere siden disse sensorene vil ha meget lang batterilevetid mellom oppladningene.
  • Fisk og skalldyr fanges ofte i spesifiserte temperatur-, dybde- og strømforhold. Med PingMe™ kan fiskerne se eksakt hvor utstyret lander og hvilke forhold det fisker under. Man kan også “logge” dataene for sesongplanlegging.
  • Spøkelsesfiske er et meget stort problem som dreper akvatisk liv uten grunn og legger igjen plast i sjøen. Det er dårlig for miljøet og for fiskerne sin økonomi, langsiktig og kortsiktig. PingMe™ tilbyr en løsning på problemet ved å kunne gjenfinne utstyret når man i dag ville anse det som tapt.

Løsninger for andre applikasjoner

PingMe™ kan benyttes til merking og monitorering av alle typer objekter under vann, som for eksempel  på moringer/ ankerhåndtering for å se at dette ligger stabilt.

Bli en del av testteamet eller kjøp

PingMe™ vil bli lansert for i 2022, ønsker du å bli satt opp på listen over fartøy som vil kjøpe eller teste så ta kontakt.