PingMe™ gjør fiskeriet mer effektivt og profitabelt og gjør havet mer bærekraftig.

PingMe™ fra Ocean Space Acoustics – Løsningen

PingMe™ er en patentert, smart og moderne løsning for lokalisering av fiskeustyr og andre objekter under vann. Den løser problemet med spøkelsesfiske og gjør samtidig fiskefartøy mer effektive gjennom å gi fiskerikritisk informasjon til fiskefartøy. PingMe™ er konstruert for å tåle de tøffe forholdene om bord i et fiskefartøy og under fiskerioperasjoner.

Se løsningen

Om Ocean Space Acoustics AS (OSAC)

Ocean Space Acoustics er en visjonær ny bedrift med utspring fra SINTEF med patentert teknologi som er basert på mange års forskning. Vår visjon er å bidra til et renere og mer bærekraftig hav og på samme tid gjøre fiskeriet mer effektivt og profitabelt gjennom å gi fiskere kritisk informasjon om fiskeriet.

Mer om oss

okt. 2021

Global fishing industry applauds new ‘pinger’ system as a solution to the problem of locating lost gear

As well as the major financial loss for a skipper to lose his gear and catch, due to storms or being dragged away by another vessel, the environmental impacts of lost gear acting as ‘ghost fishing’ or seabed thrash has for many years been highlighted for the huge damage to fish stocks that it can cause.